Møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet Tredje møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet 2020

Møtet vart halde den 13. oktober, som digitalt møte via Teams. Vedlagt finn de referatet frå møtet.

Sakene var

  • HTTPS som obligatorisk standard - Høyringsoppsummering
  • DCAT-AP-NO - Høyringsoppsummering
  • Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning
  • Eksempler på bruk av NIF/EIF
  • Bruk av de overordnede arkitekturprinsippene - eksempel fra e-Helse
  • Felles arkitekturmodeller
  • Innspel til prioritering av arbeid med nasjonale referansearkitekturar
  • Prosess for utarbeiding av produktstrategi for eFormidling