TIFF (Tagged Image File Format)

TIFF er et format for lagring av bilder, og er en standard i arkivforskriften.

Standarden inngår i følgende bruksområde:

Er TIFF obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om TIFF

TIFF er et filformat som kan benyttes for lagring av punktgrafikk som fotografier, bilder og kart. Formatet håndterer bilder i én farge, gråtoner, samt åtte og 24 biters farge.

Hvorfor bruke TIFF?

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver § 8-17 beskriver godkjente dokumentformater ved avlevering og deponering. TIFF inngår i denne forskriften etter arkivfaglige vurderinger. 

Fakta om standarden

Versjonsnummer:       TIFF versjon 6

Type standard:            Fotografier, bilder, kart

Språk:                           Engelsk

Organisasjon:             Adobe Systems