Theora 1.0

Theora 1.0 er et format for komprimering av videospor.

Standarden inngår i følgende bruksområde:

Er Theora 1.0 obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om Theora

Theora er en fri videokodek som en del av Ogg-prosjektet. Theora lagrer kun bildedelen av videoen. Lyden lagres som regel i Vorbis, men Speex eller FLAC kan også brukes. Det hele pakkes i et innkapslingsformat, vanligvis Ogg. Theora er ment som en konkurrent til MPEG-4, Windows Media Video, RealVideo, og andre høykomprimeringskodeker.

Hvorfor bruke Theora?

Standarden er anerkjent og vedlikeholdes av den ikke-kommersielle organisasjon Xiph.org Foundation. Utviklingsprosessen er åpen, transparent og ikke-diskriminerende. Dokumentene er tilgjengelige gratis, og kan fritt videreformidles.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     Theora 1.0 (03.11.08)

Type standard:          Tapsbasert videokomprimering

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             Xiph.org