TCP (Transmission control protocol)

TCP (Transmission control protocol) er en grunnleggende standard for å styre trafikken i nettverk basert på IP.

Standarden inngår i følgende bruksområde:

Er TCP obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for (i boksen over), for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om TCP

TCP (Transmission control protocol) er en grunnleggende standard for å styre trafikken i nettverk basert på IP. Standarden ligger på transportlaget i OSI-modellen.

Hvorfor bruke TCP?

TCP er den mest brukte protokollen for styre trafikken på Internett. Den kan anses som en grunnleggende standard for datakommunikasjon. Som for IP finnes det også tilhørende standarder til TCP. Det er viktig at disse standardene sees på som en helhet.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     TCP/IPv4

Type standard:          Grunnleggende datakommunikasjon

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             IETF-The Internet Engineering Task Force