SVG (Scalable Vector Graphics)

SVG (Scalable Vector Graphics) er et format for publisering av bilder, herunder skalerbar grafikk.

Standarden inngår i følgende bruksområde:

Er SVG obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om SVG

SVG er et XML-basert filformat for markeringsspråk som beskriver todimensjonal vektorgrafikk. Formatet er skalerbart og er implementert i mer enn èn nettleser. Bruk av SVG-filer er i dag begrenset av manglende støtte fra enkelte eldre nettlesere, hovedsakelig eldre versjoner av Internet Explorer. Det er anbefalt å supplere SVG filer med en punktgrafikk versjon, fortrinnsvis i PNG format.

Hvorfor bruke SVG?

Standarden er anerkjent og vedlikeholdes av en ikke-kommersiell organisasjon (W3C/ISO), og er blitt utviklet gjennom en åpen, transparent og ikke-diskriminerende prosess. Standarddokumentene er gratis tilgjengelige, og kan videreformidles. SVG er ikke omfattet av patenter som forutsetter royalties.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:               SVG versjon 1.1 (14.01.2003)

Type standard:                    Skalerbart grafikkformat

Språk:                                    Engelsk

Organisasjon:                      W3C