Standardavtaler i offentlig sektor

Bruksområdet gjelder avtaleverk for IT-anskaffelser, konsulenttjenester, elektronisk informasjonsformidling og rammeavtaler.

Anbefalt standard

Anbefalte standarder skal benyttes, med mindre du har en god grunn til å la være.

Vi anbefaler at offentlige virksomheter benytter Statens standardavtaler, SSA (Difi 2015), der disse er egnet.

Hjemmel

Anbefalingene er gjeldende, og ble innført 02.07.2015.

Veileder

Digitaliseringsdirektoratet er ansvarlig for å forvalte Statens standardavtaler.