Publisering av multimediainnhold på offentlige nettsider

Bruksområdet gjelder publisering av multimediainnhold på offentlige nettsider. Multimediainnhold er i denne sammenheng definert som skalerbar grafikk, bilder, lyd og video.

Bruksområdet omfatter kun utveksling av multimediainnhold ved å publisere, ikke på andre måter som f.eks.  e-post.

Bruksområdet omfatter heller ikke utveksling av helserelatert informasjon over nettet (for eksempel røntgen), kartrelaterte data der man benytter standarden GML, animasjon, kunst og industridesign, samt interaktiv video (for eksempel i forbindelse med brukerstøtte).

Obligatoriske og anbefalte standarder

En obligatorisk standard skal følges med mindre du faller inn under en unntaksordning i forskriften.
Anbefalte standarder skal benyttes med mindre du har en god grunn til å la være.

Valg av standarder er gjort for å gi best mulig støtte i alle typer produksjonsverktøy og nettlesere. I noen sammenhenger kan det være en fordel å publisere på to formater for å få best mulig støtte i alle nettlesere.

Kravene er fordelt på de ulike delområdene nedenfor.

Generelt for alle delområder

Det er obligatorisk å utforme multimediainnhold som skal publiseres på Internett i samsvar med WCAG 2.0 på minimum nivå A og AA. Unntak er suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, hvis løsningen er underlagt Forskrift om universell utforming av ikt. Vi anbefaler derimot å tilfredsstille alle kravene, inklusive AAA-kravene. WCAG gir retningslinjer for tilgjengelighet på nettsider.

Så langt det er mulig, bør adressen direkte til lydfiler, videofiler og -strømmer gjøres enkelt synlig i nettleseren, slik at brukere selv kan velge alternative avspillere.

Gjør dere informasjon tilgjengelig på flere formater i parallell, anbefaler vi å gjøre det tydelig at filene inneholder tilsvarende informasjon.

Tapsbasert komprimering:

Det er obligatorisk å publisere bilder (tapsbaserte) på offentlige nettsider i JPEG format.
Dere kan publisere i annet format i tillegg. Isåfall anbefaler vi PNG formatet.

Tapsfri komprimering:

Det er obligatorisk å publisere bilder (tapsfrie) på offentlige nettsider i PNG format.
Dere kan publisere i annet format i tillegg. GIF v89a (W3C 1990) kan også brukes.

Tapsbasert komprimering:

Det er obligatorisk å publisere lyd (tapsbasert komprimering) på offentlige nettsteder ved å bruke minst en av følgende standarder:

  • Vorbis 1 (Xiph.org 2004) innkapslet i Ogg (RFC 3533, IETF 2003), eller
  • MP3 (ISO 11172-3:1993), uten innkapsling (elementærstrøm)

Tapsfri komprimering:

Det er obligatorisk å publisere lyd (tapsfri komprimering) på offentlige nettsider ved å bruke FLAC 1.2.1 (Xiph.org 2007), og det skal kapsles inn i FLACs eget innkapslingsformat eller Ogg (RFC 3533, IETF 2003).

Det er obligatorisk å publisere video på offentlige nettsteder i minst en av følgende standarder: 

  • Videosporet kodet i Theora og lydsporet i Vorbis 1 innkapslet i Ogg eller 
  • Videosporet kodet i H.264 og lydsporet i AAC innkapslet i MP4. 

Vi anbefaler å publisere skalerbar grafikk på offentlige nettsider ved bruk av SVG 1.1 Second edition(W3C 16. august 2011).

Vi anbefaler å publisere skalerbargrafikk på PNG-format i tillegg, siden SVG 1.1. ikke er støttet av alle vanlige nettlesere.

Hjemmel

Kravene er gjeldende for all ny publisering. De ble innført 10.09.2013.

Tidligere publisert multimedieinnhold på statlige nettsider skal tilfredsstille ovenstående krav per 1. januar 2014, mens kommunale nettsider skal tilfredsstille ovenstående krav innen 1. januar 2015.

Nye IKT-løsninger skal tilfredsstille de obligatoriske kravene til universell utforming innen 1. juli 2014. Alle eldre løsninger skal tilfredsstille kravene innen 1. januar 2021.

De obligatoriske kravene er hjemlet i forskriftene "Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning" og "Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger" (se "interne og eksterne lenker" nedenfor).