PNG (Portable Network Graphics)

PNG er et format for publisering av bilder med tapsfri komprimering.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Er PNG obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om PNG

PNG (Portable Network Graphics) er sammen med GIF den mest utbredte standarden for tapsfri komprimering av bilder for bruk på nettsider.

Hvorfor bruke PNG?

PNG støtter store fargedybder og kan inkludere en full alfakanal (for delvis gjennomsiktighet). Standarden er anerkjent og vedlikeholdes av en ikke-kommersiell organisasjon (W3C/ISO). Utviklingen har skjedd gjennom en åpen, transparent og ikke-diskriminerende prosess. Standarddokumentene er gratis tilgjengelige, og kan videreformidles. PNG er ikke omfattet av patenter.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     ISO/ IEC 15948:2004

Type standard:          Tapsfritt bildeformat            

                                     innskannet dokumentformat

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             ISO/IEC