Ogg

Ogg er et innkapslingsformat for video og lyd. Dette gjelder for videospor som er kodet i Theora 1.0, og lydspor som er kodet i Vorbis 1.

Standarden inngår i følgende bruksområde:

Er Ogg obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om Ogg

Ogg (Encapsulation Format Version 0) er et innkapslingsformat for multimediainnhold. Ogg har støtte for teksting.

Hvorfor bruke Ogg?

Ogg vedlikeholdes av den ikke-kommersielle organisasjonen Xiph.org Foundation. Utviklingsprosessen er åpen, transparent og ikke-diskriminerende. Standarddokumentene er tilgjengelige gratis, og kan fritt videreformidles.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     Ogg Version 0, mai 2003

Type standard:          Innkapslingsformat

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             Xiph.org