ODF (Open Document Format)

ODF omfatter tekstdokumenter, regneark og presentasjoner.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Er ODF obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om ODF

ODF er et åpent XML-basert dokumentformat for kontorpakker til bruk av blant annet redigerbare tekstdokumenter, regneark og presentasjoner.

Hvorfor bruke denne versjonen av ODF?

Fordi enkelte kontorstøtteprogramvarer ikke virker sammen med hverandre (lav grad av interoperabilitet), anbefaler vi å bruke både ODF og OOXML (parallellpublisering). ODF 1.1 har vesentlige forbedringer når det gjelder tilgjengelighet for brukere med spesielle behov, sammenlignet med ODF 1.0.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     ODF 1.1

Type standard:          Dokumentformat

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             Oasis