NOARK (Norsk arkivstandard)

Noark er en kravspesifikasjon for elektroniske arkivsystemer.

Standarden gjelder for følgende bruksområde:

Er NOARK obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for (i boksen over), for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om NOARK

NOARK er en standard for arkivdanning som stiller krav til arkivstruktur, metadata og funksjonalitet. NOARK skal kunne brukes for alle typer arkivdanning, uavhengig av teknologisk løsning og type organ. Alle former for aktiviteter som skaper dokumenter som det er viktig å sørge for at oppbevares og gjenfinnes i autentisk form, skal i prinsippet inngå i en løsning for arkivdanning. Dette er helt uavhengig av offentlig eller privat sektor, om dokumentene inngår i tradisjonell saksbehandling, hvor mange år de skal oppbevares eller om de skal avleveres til depotarkiv.

NOARK 5 er den siste utgaven av NOARK-standarden, og ble publisert sommeren 2008. Fra og med 15. mars 2013 er NOARK 5 versjon 3.1 gjeldende versjon.

Noark setter krav til:

  • systemenes informasjonsinnhold (hvilke opplysninger som skal registreres og gjenfinnes)
  • systemenes datastruktur (utforming av data og deres relasjon)
  • systemenes funksjonalitet (hvilke funksjoner systemene skal støtte)
  • systemenes brukergrensesnitt (hvordan systemet kommuniserer med brukerne)

Hvorfor bruke Noark?

Noark 5 ble utformet basert på erfaringene med Noark 4 og endringene i saksbehandling og arkivdanning.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:             Noark 5 versjon 4.0

Type standard:                  Arkiv

Språk:                                 Norsk

Organisasjon:                   Arkivverket