MPEG-2 (Moving Picture Experts Group)

MPEG-2 er et tapsbasert komprimeringsformat for video, og skal brukes ved avlevering og deponering av video til arkiv.

Standarden gjelder for følgende bruksområde:

Er MPEG-2 obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om MPEG-2

MPEG-2 er mye brukt som format for digitale TV-signaler. Den angir også formatet av filmer og andre programmer som er distribuert på DVD og lignende plater.

Hvorfor bruke MPEG-2?

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver § 8-17 beskriver godkjente dokumentformater ved avlevering og deponering. MPEG-2 inngår i denne forskriften etter arkivfaglige vurderinger.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     ISO/IEC 13818-2:2000, ISO/IEC 13818-2:2013

Type standard:          Video

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             ISO/IEC