MP4 (MPEG-4 Part 14)

MP4 er et innkaplingsformat for lyd og video. Dette gjelder for videospor som er kodet i H.264 og lydspor som er kodet i AAC.

Standarden gjelder for følgende bruksområdet:

Er MP4 obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om MP4

MP4 (MPEG-4 Part 14) er et innkapslingsformat for multimediainnhold spesifisert som en del av MPEG-4 familen. I tillegg til å innkapsle lyd og video, kan dette formatet inneholde stillbilder og teksting. MP4 er godt egnet for streaming på internett.

Hvorfor bruke MP4?

Standarden er et anerkjent innkapslingsformat som vedlikeholdes av en ikke-kommersiell organisasjon (ISO). Utviklingsprosessen er åpen, transparent og ikke-diskriminerende. Standarddokumentene er tilgjengelige mot avgift, men kan ikke videreformidles. Det er knyttet patenter med royaltykrav til standarden.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:    ISO/IEC 13818-7:2006

Type standard:        Tapsbasert lydkomprimering

Språk:                      Engelsk

Organisasjon:          ISO/IEC