MP3 (Moving Picture Experts Group: Audio Layer III)

MP3 er et format for lagring av tapsbasert lyd.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Er MP3 obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om MP3

MP3 er en meget utbredt standard for tapsbasert lydkomprimering. Den brukes til avspilling av musikk på digitale avspillingsmedier.

Hvorfor bruke MP3?

MP3 er en anerkjent standard som vedlikeholdes av en ikke-kommersiell organisasjon (ISO). Utviklingsprosessen har vært åpen, transparent og ikke-diskriminerende. Standarddokumentene er tilgjengelige mot avgift, men kan ikke videreformidles. Det er knyttet patenter med royaltykrav til standarden.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:    ISO 11172-3:1993

Type standard:         Tapsbasert lydkomprimering

Språk:                        Engelsk

Organisasjon:           ISO/IEC