Latin 4

Latin 4 er en tegnsettstandard.

Standarden gjelder for følgende bruksområdet

Er Latin 4 obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om Latin 4

Latin 4 er en standard for tegnsett, som inkluderer samiske tegn.

Hvorfor bruke Latin 4?

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver § 8-17 beskriver godkjente dokumentformater ved avlevering og deponering. Latin 4 inngår i denne forskriften etter arkivfaglige vurderinger.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     ISO-8859-4:1998

Type standard:          Tegnsett

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             ISO/IEC