JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPEG er en standard for tapsbasert komprimering av bilder.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Er JPEG obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om JPEG

JPEG er den mest utbredte standarden for tapsbasert komprimering av bilder, og støttes av alle vanlige nettlesere. Dette bildeformatet bruker en komprimeringsmetode med kvalitetstap for å redusere filstørrelse. Formatet er derimot ikke egnet for geometriske design og tegninger med skarpe kanter.

Hvorfor bruke JPEG?

Standarden er anerkjent, og vedlikeholdes av en ikke-kommersiell organisasjon (ISO). Utviklingsprosessen har vært åpen, transparent og ikke-diskriminerende. De offisielle standarddokumentene er tilgjengelige mot avgift, men kan ikke fritt videreformidles. Standarden er omfattet av patenter, men royalties kreves ikke.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:    ISO/IEC 10918-1:1994

Type standard:         Tapsbasert bildeformat                                                                     Dokumentformat innskannet

Språk:                         Engelsk

Organisasjon:          ISO/IEC