IP (Internet Protocol version 4/6: IPv4 og IPv6)

IP er grunnleggende standard for kommunikasjon på Internett. Standarden ligger på nettverkslaget OSI-modellen og skal sørge for overføring av datapakker mellom enheter på Internett. Her pekes det på versjonene IPv6 og IPv4 og standarden.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Er IPv4 og IPv6 obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om IPv4 og IPv6

IPv4 er den mest utbredte standarden for kommunikasjon på Internett. I dag baseres nesten all kommunikasjon på Internett på IPv4. IPv4 består av en familie av standarder og vi anbefaler at man bruker en komplett stack når man implementerer IPv4. På sikt vil IPv4 erstattes av IPv6 og det anbefales å ha støtte for både IPv4 og IPv6.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:        IPv6/IPv4

Type standard:             Grunnleggende datakommunikasjon

Språk:                             Engelsk

Organisasjon:                IETF