HTTP (Hypertext transfer protocol)

HTTP (Hypertext transfer protocol) er en standard for overføring av tekst på web.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Er HTTP obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om HTTP

HTTP (Hypertext transfer protocol) er den mest brukte protokollen for å overføre tekst på web. Standarden ligger på applikasjonslaget i OSI-modellen. Støtte for denne protokollen er en forutsetning for å lage nettjenester for brukere.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     HTTP versjon 1.1

Type standard:          Grunnleggende datakommunikasjon

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             IETF-The Internet Engineering Task Force