HTML (HyperText Markup Language)

Format for å strukturere informasjon, som tekst og bilder, på nettsider.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Obligatorisk eller anbefalt?

En standard kan være obligatorisk i én sammenheng, men bare være anbefalt i en annen. Derfor må du se på bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut om den er obligatorisk eller anbefalt.

Kort om HTML

HTML 4.01 er en subversjon av HTML 4. Formatet benyttes til å strukturere informasjon på nettsider og har støtte for multimedia, skripting, stylesheets og printerfasiliteter. Formatet har støtte for alternativ presentasjon av innhold for brukere med spesielle behov. HTML 4 gir også bedre fasiliteter for internasjonalisering.

Hvorfor bruke HTML?

For publisering av innhold på nett er per i dag HyperText Markup Language (HTML) det mest tilgjengelige og mest utbredte dokumentformatet.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     HTML 5, HTML 4.01

Type standard:         Strukturering av informasjon på nettsider

Språk:                        Engelsk

Organisasjon:           W3C