H.264 (H.264/MPEG-4 AVC)

H.264 er et format for komprimering av videospor.

Standarden gjelder for følgende bruksområde:

Er H.264 obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om H.264

H.264 er utviklet med tanke på fremtidens HD-medier. Standarden er en videreutvikling av MPEG-1 og MPEG-2 og er designet for å forbedre kompresjon og redusere forvrengning. H.264 er spesielt utviklet for bruk med videostreaming over nettverk for applikasjoner som sanntidsvideokonferanser. Det er også brukt for filformater. Standarden omfatter komprimering for å muliggjøre raskere utveksling av levende bilder over nettverk.

Hvorfor bruke H.264?

Det som kjennetegner denne standarden er at den er i stand til å komprimere video og lyd meget effektivt og i høy kvalitet. Standarden er anerkjent, og vedlikeholdes av en ikke-kommersiell organisasjon (ISO). Utviklingsprosessen er åpen, transparent og ikke-diskriminerende. Standarddokumentene er tilgjengelige mot avgift, men kan ikke videreformidles. Det er knyttet patenter med royaltykrav til standarden.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     ISO/IEC 14496-10:2009

Type standard:          Videokomprimering

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             ISO/IEC