GIF v89a (Graphics Interchange Format)

GIF er et format for tapsfri komprimering av bilder.

Obligatorisk eller anbefalt?

Det er bruksområdet som definerer om standarden er obligatorisk eller anbefalt.

Sjekk bruksområde:

Kort om GIF

GIF v89a (Graphic Image Format) er en meget utbredt standard for tapsfri komprimering av bilder, men har på grunn av sin alder tekniske begrensninger, for eksempel en meget begrenset fargepalett. Denne begrensningen gjør GIF-formatet mindre egnet for fargefotografier og andre bilder med kontinuerlige farger. Formatet er derimot godt egnet for enkle bilder som grafikk eller logoer.

Hvorfor bruke GIF?

I motsetning til PNG støttes GIF fullt ut av alle vanlige nettlesere. Standarden er utviklet gjennom lukkede prosesser, men er senere anerkjent av W3C. Standarddokumentene er gratis tilgjengelige. GIF er ikke lenger omfattet av patenter.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:GIF v89a: 1990

Type standard:Tapsfritt bildeformat

Språk:Engelsk

Organisasjon: W3C