Fyrste møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet 2020

Møtet vart halde den 17. mars, som digitalt møte via Teams. Vedlagt finn de referat frå møtet.

Sakene var:

  • Orientering om regjeringen sin strategi om KI
  • Rapport om juridiske hinder ved digitalisering
  • Orientering om digitaliseringsprosjekt i forvaltningen
  • Arkitekturarbeid og IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren
  • Utbredelse av og veiledning til NIF