FTP (File transfer protocol)

FTP (File transfer protocol) er en standard for overføring av filer i et TCP/IP-basert nettverk.

Standarden gjelder for følgende bruksområde:

Er FTP obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om FTP

Standarden ligger på applikasjonslaget i OSI-modellen. Overføringen skjer mellom en FTP-klient og en FTP-server.

Hvorfor bruke FTP?

FTP er en av flere standarder for filoverføring og er i utstrakt bruk. Alle virksomheter bør ha støtte for denne måten å overføre data på. Støtte for FTP skal ikke utelukke støtte og bruk av andre standarder for filoverføring.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:    RFC 959

Type standard:         Filoverføring

Språk:                        Engelsk

Organisasjon:          IETF - The Internet Engineering Task Force