ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering)

ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering) er en særnorsk spesifikasjon som inneholder retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjema på Internett. ELMER 3.0 er den nyeste versjonen av ELMER.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Er ELMER obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om ELMER

ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering) er en særnorsk spesifikasjon som inneholder retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjema på Internett. ELMER 3.0 er den nyeste versjonen av ELMER-retningslinjene, som skal sikre en enhetlig og brukervennlig skjemabasert kommunikasjon med offentlig sektor. Når skjemaene følger ELMER vil brukeren kjenne seg igjen og tjenesten vil være enkel og grei å benytte.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:       ELMER 3.0

Type standard:            Brukergrensesnitt

Språk:                           Norsk

Organisasjon:              Brønnøysundregistrene