E-bøker (store dokumenter)

E-bøker gjelder publisering eller sending av store dokumenter der informasjonen publiseres eller sendes som en e-bok.

Anbefalt standard

Bruk standarden og formatet EPUB 3.0 ved publisering eller sending som e-bok. Vi anbefaler å publisere og sende store dokumenter som e-bok i tillegg til gjeldende standarder for tekstdokumenter.

Kravene på dette bruksområdet endrer ikke kravene som stilles til dokumentformater når virksomheten din publiserer tekst på offentlige nettsider, eller utveksler tekstlig innhold på e-post. Det vil derfor i noen tilfeller være nødvendig å publisere og sende på to ulike format i parallell.

Dokumenter laget i EPUB er dynamiske. Det innebærer at teksten tilpasses lesernes preferanser, slik som skjermstørrelse, oppløsning og fontstørrelse. Det er derfor ikke fast sideantall i dokumentene. 

Om et dokument skal publiseres eller sendes i parallell på EPUB-formatet bør avgjøres ut i fra et brukerperspektiv. Er det et større dokument, med lang tekst eller flere kapitler, hvor du forventer at brukerne vil benytte ulike plattformer (eksempelvis nettbrett, lesebrett, smarttelefon) for lesing – bør du benytte EPUB i tillegg til gjeldende dokumentformat.

Unngå DRM (norsk: DRA)

Hjemmel

Kravet er gjeldende. Innført 30.10.2012.

Veileder

Foreløpig ingen veiledere for dette.

Aktuelle standarder