CSS (Cascading Style Sheets)

CSS (Cascading Style Sheets) er et språk som brukes til å definere et utseende. Eksempler på utseende kan være oppsett, farger og annen stilinformasjon.

Standarden gjelder for følgende bruksområder

Er CSS obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om CSS

Stilinformasjonen kan integreres i selve dokumentet eller skilles ut som en egen fil med endelsen .css. Et ubegrenset antall dokumenter kan peke til og styres av samme .css-fil. Ved å endre på en fil, kan man endre fargebruk, bakgrunnsbilder osv. i alle dokumenter som peker til CSS-filen. Struktur og semantikk beskrives ikke i CSS, men i for eksempel HTML eller XML.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: CSS 2.1 eller CSS 3

Type standard: Utseende, utforming

Språk: Engelsk

Organisasjon: W3C