Brukerrådet 2021

Emner
Digitale fellesløsninger
Tid
Tirsdag 28. september kl. 09:00–onsdag 29. september kl. 15:00, 2021
Sted
Digital konferanse
Påmeldingsfrist
Mandag 27. september kl. 15:00, 2021
Kontaktperson
Linda Johansen, telefon: +4799353055

Brukerrådet avholdes 28. og 29. september som et heldigitalt forum. Årets tema er «Fellesløsninger for enklere digital hverdag».

De nasjonale fellesløsningene er viktige byggeklosser i arbeidet med å utvikle sammenhengende tjenester og realisere livshendelsene i den nasjonale digitaliseringsstrategien. På Brukerrådet 28.-29. september ser vi nærmere på hvordan ID-porten, Altinn og andre fellesløsninger kan berike de sammenhengende tjenestene, bidra til økt informasjonssikkerhet, åpenhet og verdiskaping. Alt for å gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor en enklere hverdag.

Målgruppe for konferansen
Brukerrådet er en viktig møteplass for våre kunder og leverandører. Her vil du få siste nytt om våre fellesløsninger og ta del i gode diskusjoner om fremtidens behov og muligheter.

Dialog er viktig under Brukerrådet. Det vil derfor være anledning til å stille spørsmål og gi oss tilbakemeldinger.

Les mer og følg med på konferansesiden på Samarbeidsportalen for oppdateringer.