Andre møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet 2020

Møtet vart halde den 16. juni, som digitalt møte via Teams. Vedlagt finn de referatet frå møtet.

Sakene var:

  • Digitale anskaffelser og EHF – oversikt og program 
  • e-ID – lovverk, løsninger og standardisering 
  • EIF implementation survey 2019 
  • Nasjonalt ressurssenter for juss og datadeling – rolle og muligheter 
  • Skisse til nasjonal verktøykasse for deling av data 
  • Prioritering av arbeid med referansearkitekturer 
  • Involvering og bruk av Arkitektur- og standardiseringsrådet i Digdir prosjekter