Andre møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet 2019

Møtet ble holdt den 10.desember i lokalene til DIFI i Oslo. Vedlagt er referatet fra møtet.

Sakene var

  • Arkitektur- og standardiseringsrådet - Mandat, rolle og formål – diskusjon
  • Livshendelser -status og organisering
  • Revidering av standard for begrepsharmonisering og begrepsdifferensiering
  • Handlingsplan til digitaliseringsstrategien
  • Orientering fra Standard Norge
  • Arbeidet med referansearkitektur – Orientering og innspill
  • Utbredelse av og veiledning til NIF
  • Informasjon om arbeidet med Los 3.0