AAC (Advanced Audio Coding)

AAC er et lydkompresjonsstandard og skal ved publisering av multimediainnhold benyttes som lydspor ved bruk av video innkapslet i MP4.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Er AAC obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om AAC

AAC er i stand til å komprimere lyd effektivt og i høy kvalitet. Formatet er en del av MPEG-4 (Part 3) og er støttet i en rekke mediaavspillere.

Hvorfor bruke AAC?

AAC er en moden og utbredt lydkompresjonsstandard. Den har en bedre lydgjengivelse enn eldre formater (som MP3). For publisering av video med høy kvalitet skal denne standarden benyttes sammen med H.264 for videosporet, innkapslet i MP4. Standarden er anerkjent og vedlikeholdes av en ikke-kommersiell standardiseringsorganisasjon (ISO). Utviklingsprosessen er åpen, transparent og ikke-diskriminerende. Standarddokumentene er tilgjengelig mot avgift. Standarden er åpen og plattformuavhengig.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     ISO/IEC 13818-7:2006

Type standard:          Tapsbasert lydkomprimering

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             ISO/IEC