Hopp til hovedinnhold

Rapport Konseptskisse for realisering av en innbyggerorientert digital assistent

Vår tilnærming og teamet bak

Arbeidet med denne utredningen har blitt organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Digitaliseringsdirektoratet og KS. I prosessen med å lage denne konseptskissen, har arbeidsgruppen – ledet av kjerneteamet - valgt en åpen tilnærming til omverdenen.

For å få tilgang til ekstern kompetanse og synsvinkler i arbeidet ble det opprettet et konsortium med nøkkel-aktører, gjennomført flere åpne innspillsrunder i form av workshops, åpne statusmøter, idé-sprinter og direkte innspillsrunder på arbeidet. I tillegg åpnet vi opp for innspill via sosiale medier. Alle innspillene vi har fått gjennom hele prosessen, har bidratt til en grundig beskrivelse av et stort utfordringsbilde for digital assistent.

Illustrasjon. En sammenstilling av logoene til deltagere i konsortiet og dialogpartnere

Kjerneteam og arbeidsgruppe

Denne konseptskissen er utarbeidet av Digdir og KS. Teamet har bestått av en arbeidsgruppe med et kjerneteam. I tillegg til arbeidsgruppen har 14 ulike ressurser fra alle avdelingene i Digdir bidratt ved behov.

Kjerneteamet:

  • Dirk Lammering, Digdir
  • Petra Nilsson-Andersen, Digdir
  • Leo Sande Gasnier, Digdir
  • Geir Kristian Hansen, KS
  • Christin Staubo, innleid konsulent

Arbeidsgruppe – utover kjerneteamet:

  • Frank Fardal, Digdir
  • Gorm Braavig, Digdir
  • Espen Slotvik, Digdir
  • Trine Blix, Digdir
  • Rolf Olai Jacobsen, Digdir

Les om hvordan vi har jobbet med dette

Ta kontakt om du har spørsmål

Dirk Stuart Lammering

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 41 14 01