Hopp til hovedinnhold

Samhandlingsevne og TOGAF ADM

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) er et internasjonalt brukt rammeverk for virksomhetsarkitektur. De har definert en egen metode de kaller Architecture Development Method, kjent som TOGAF ADM. 

  Metoden TOGAF ADM kan brukes for å beskrive løsnings- og referansearkitektur med utgangspunkt i de fem samhandlingsområdene.

  Nedenfor finner du oversikter over over hvilke områder i TOGAF ADM som i hovedsak er i bruk i de ulike samhandlingsområdene. Merk at det følgende er en indikasjon på hvilke faser i ADM som er spesielt i bruk for et samhandlingsområde. Andre ADM-faser kan også være aktuelle i mindre grad.

  Figur som viser hvordan man kan sikre samhandling.

  TOGAF-ADM og juridisk samhandlingsevne

  Figur som viser hvordan sikre juridisk samhandlingsevne

  Det er viktig i et utviklingsløp å vurdere de juridiske aspektene så tidlig som mulig.

  Hvis vi forstår dette ved hjelp av i TOGAF-modellen, vil det si at det juridiske perspektivet bør vurderes og jobbes med i fasene A og B. Lover og eierskap til informasjonselementer vurderes spesielt i fase C.

  Ved endringer av lov vil dette komme inn allerede i den preliminære fasen.

  TOGAF-ADM og organisatorisk samhandlingsevne

  Figur som viser hva som kreves organisatorisk for å samhandle

  Organisatorisk samarbeid bør foregå gjennom hele utviklings- og forvaltningsløpet.

  Hvis vi forstår dette ved hjelp av i TOGAF-modellen, bør planleggingen av organisatorisk samarbeid skje i fase A og B.

  TOGAF-ADM og semantisk samhandlingsevne

  Figur som viser hvordan man kan sikre semantisk samhandling

  I et samarbeidsperspektiv er hvem som eier og forvalter informasjonen og hvordan informasjon skal deles viktig/vesentlig.

  Hvis vi forstår dette ved hjelp av i TOGAF-modellen, bør føringer fra fase B operasjonaliseres i samhandlingsmodellene i fase C.

  TOGAF-ADM og teknisk samhandlingsevne

  Figur som viser hvordan man kan sikre teknisk samhandling

  Et vesentlig hinder for samhandling er manglende samhandlingsevne mellom eldre Legacy-systemer. Bruk av åpne standarder beskrevet via formelle tekniske spesifikasjoner vil bidra til samhandling.

  Hvis vi forstår dette ved hjelp av i TOGAF-modellen, bør det i fase C lages arkitektur for hvordan de digitale prosessene skal samhandle. Arkitekturen for den tekniske løsningen beskrives i stor grad i fase D.

  Nyttig informasjon

  Kontakt

  Nasjonal arkitektur