Fellesløsninger

Informasjon om fellesløsninger for digitalisering er her samlet på ett sted. Fellesløsninger er byggeklosser som allerede er utviklet, og som du kan gjenbruke i utvikling av offentlige digitale tjenester.

DI - Fellesløsninger

Innlegg fra Digitaliseringsbloggen