Fellesløsninger

Informasjon om fellesløsninger for digitalisering er her samlet på ett sted. Fellesløsninger er byggeklosser som allerede er utviklet, og som du kan gjenbruke i utvikling av offentlige digitale tjenester.

DI - person står bak blå disk og person med gult hår går mot høyre og bærer røde poser

Innlegg fra Digitaliseringsbloggen