Fellesløsninger

Informasjon om de nasjonale fellesløsningene for digitalisering er her samlet på ett sted. Fellesløsninger er byggeklosser som allerede er utviklet, og som du kan gjenbruke i utvikling av offentlige digitale tjenester.

Nyheter