Hopp til hovedinnhold

Arkitektur for hendelser

Hendelsesdrevet arkitektur er et designparadigme der en tjeneste kjøres etter å ha mottatt en hendelse. Det gjør det mulig å utveksle informasjon mellom distribuerte løsninger på tvers av virksomheter og sektorer i tilnærmet sanntid uten komplekse og tette integrasjoner.

«Arkitektur for hendelser i Felles Økosystem» er et grunnlag for å utveksle og agere på hendelser på tvers av virksomheter og tjenester. Det er således ikke en teknisk løsningsarkitektur, men vil peke på konseptet og en beste praksis for utveksling av hendelsesinformasjon slik at sammenhengende tjenester kan realiseres.

Hovedprinsippene for en hendelsesdrevet arkitektur er at en hendelse blir sendt ut i det øyeblikk det skjer en endring i tilstand. Det er en «Push» av hendelser fra tilbyder/produsent av hendelser, som en eller flere konsumenter kan agere på i det øyeblikk den gjenkjenner en hendelse. Dette fører til at tjenestene blir minimalt koblet, kommunikasjonen går én vei og den er ikke avhengig av styrende kommandoer.

Beste praksis for «Arkitektur for hendelser i Felles Økosystem» kommer om kort tid på høring.