Hopp til hovedinnhold

Hvordan får du en eID?

En eID på sikkerhetsnivå høyt kan anskaffes gjennom private eID-leverandører som BankID, Buypass eller Commfides. Ellers tilbys løsningen MinID av staten.

Ved førstegangsutstedelse må brukeren per i dag møte personlig og vise frem gyldig legitimasjon. I praksis gjennomføres ID-kontroll gjennom en tjeneste fra Posten, i bankfilial eller via arbeidsplassen. Det er mulig å få utstedt flere eID-er til ett og samme fødsels- eller d-nummer, men koblingen mot identiteten skal være entydig. eID-ene vil ofte vil være bundet til en bestemt autentiseringsfaktor, slik som en bestemt mobiltelefon, en chip i et smartkort eller et SIM-kort.

Beskrivelse av hvordan eID blir utstedt
Figur 1 - Utstedelse av eID på sikkerhetsnivå høyt

Selv om eID er enkelt å få utstedt for de fleste, er det likevel enkelte brukergrupper som har utfordringer. Det kan for eksempel være utfordringer med å få utstedt eID på nivå høyt til utenlandske borgere som følge av krav til identitetskontrollen og knytning til norsk identitetsnummer. Disse begrensningene i hvilke brukergrupper som kan få eID på nivå høyt, bør arbeidsgiver ha med seg ved valg av tjeneste.

Kort om virksomhetssertifikater

Denne veilederen omtaler ikke autentisering av virksomheter. Arbeidsgiver gjøres likevel oppmerksom på at det finnes såkalte virksomhetssertifikater som er knyttet til organisasjonsnummer i stedet for den enkelte ansatte. Merk at ikke alle tjenester støtter bruk av virksomhetssertifikat og krever personlig innlogging. Se Altinn: https://www.altinn.no/hjelp/profil/avanserte-innstillinger/hva-er-virksomhetssertifikat/

Digitaliseringsdirektoratet har en egen veileder for virksomhetsautentisering, som finnes her https://www.digdir.no/datadeling/veileder-virksomhetsautentisering/2435