Hopp til hovedinnhold

Hvordan får du en eID?

En eID på sikkerhetsnivå høyt kan anskaffes gjennom private eID-leverandører som BankID, Buypass eller Commfides. Ellers tilbys løsningen MinID av staten.

Ved førstegangsutstedelse må brukeren per i dag møte personlig og vise frem gyldig legitimasjon. I praksis gjennomføres ID-kontroll gjennom en tjeneste fra Posten, i bankfilial eller via arbeidsplassen. Det er mulig å få utstedt flere eID-er til ett og samme fødsels- eller d-nummer, men koblingen mot identiteten skal være entydig. eID-ene vil ofte vil være bundet til en bestemt autentiseringsfaktor, slik som en bestemt mobiltelefon, en chip i et smartkort eller et SIM-kort.

Beskrivelse av hvordan eID blir utstedt
Figur 1 - Utstedelse av eID på sikkerhetsnivå høyt

Selv om eID er enkelt å få utstedt for de fleste, er det likevel enkelte brukergrupper som har utfordringer. Det kan for eksempel være utfordringer med å få utstedt eID på nivå høyt til utenlandske borgere som følge av krav til identitetskontrollen og knytning til norsk identitetsnummer.