Internasjonalt samarbeid

Digitaliseringsdirektoratet deltar i internasjonale prosjekter blant annet gjennom OECD, EU og det nordiske samarbeidet.

Samarbeid gjennom OECD

Norge sluttet seg til OECD-erklæringen om innovasjon i offentlig sektor 22. mai 2019, sammen med 39 andre land. Digitaliseringsdirektoratet har rollen som nasjonalt kontaktpunkt i OECDs nettverk OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) som er et globalt forum for offentlig innovasjon.

Norsk kontakt

Kristin Karlsrud Haugse

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 55 90 69

Nordisk samarbeid

The Nordic-Baltic eID Project (NOBID) eies av Nordisk ministerråd og koordineres av det norske Digitaliseringsdirektoratet. Prosjektet er et samarbeid mellom åtte land i den nordisk-baltiske regionen, og målet er å samordne landenes eID-løsninger og andre tillitsløsninger i landene, slik at det blir lettere for borgerne å reise mellom landene.

Samarbeid med EU

Digital Europe Programme

EUs store digitaliseringsprogram Digital Europe Programme (DIGITAL) for perioden 2021-2027.

Kontakt

DIGITAL Europa koordineringsgruppe

Europeiske fellesløsninger gjennom CEF-programmet (avsluttes 2020)

EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) er et program som skal etablere infrastruktur og digitale tjenester på tvers av landgrenser i Europa. Digitaliseringsdirektoratet koordinerer Norges deltagelse.

Europeiske samhandlingsløsninger gjennom ISA²-programmet (avsluttes 2020)

Målet med ISA² er å støtte utviklingen av digitale løsninger for å effektivisere og modernisere den offentlige sektoren i Europa. Digitaliseringsdirektoratet koordinerer Norges innsats i programmet.