Personvern

Offentlige virksomheter må som behandlingsansvarlig virksomhet løpende vurdere om krav til personvern er ivaretatt når de bruker ulike sosiale medier.

Etter en grundig vurdering har Datatilsynet valgt å ikke opprette en offisiell profil på Facebook. Årsaken til dette kan du lese om på Datatilsynet sine nettsider, hvor du også finner rapporten Datatilsynet velger å ikke bruke Facebook | Datatilsynet. Her finner du også ofte stilte spørsmål med svar.

Vurder din virksomhets bruk av Facebook

Datatilsynet er tydelige på at alle offentlige virksomheter må vurdere sin egen bruk av Facebook som kommunikasjonskanal, for å sikre at bruken er i tråd med GDPR og personvernforordningen Virksomhetenes plikter | Datatilsynet. Hos Datatilsynet finner du en sjekkliste som kan brukes i risikovurderingen Veiledning om DPIA | Datatilsynet. Det er naturlig at det tar noe tid å gjøre en grundig vurdering.

Vi deler her vår egen foreløpige vurdering og inviterer andre til å dele sine vurderinger.

Digdir vurderer sin bruk

Digdir er i gang med en grundig og helhetlig vurdering med utgangspunkt i Datatilsynets rapport. Det er selvsagt viktig for oss at personvern ivaretas på en trygg måte.

Inntil vurderingen er klar og Digdir har tatt stilling til egen bruk av Facebook som kommunikasjonskanal, har vi valgt å opprettholde vår tilstedeværelse på Facebook. Digdir benytter Facebook og andre sosiale kanaler for dialog med våre brukere. Vi publiserer ikke innhold eksklusivt i disse kanalene. Du finner all informasjon fra oss på vår nettside digdir.no, som er hovedkanal i vår eksternkommunikasjon.

Kontakt

Linda Meskestad

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 997 98 028