Hopp til hovedinnhold

Om prinsippene

Denne veilederen etablerer fem prinsipper for å klargjøre forventinger til de forskjellige rollene som er involvert i delingsprosessen.

Prinsippene må ses i sammenheng med hverandre og har som hensikt å sikre at deling av opplysninger skjer på den måte som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. Prinsippene tar utgangspunkt i politiske føringer og er basert på erfaringer fra praksis. Prinsippene utfyller og presiserer de generelle juridiske kravene.

Figur som viser de fem prinsippene som gjelder for deling av data mellom datakonsument og datatilbyder

Har du innspill til prinsippene?

Nasjonalt ressurssenter for deling av data