Nasjonal verktøykasse for deling av data er lansert

Digitaliseringsdirektoratet har lansert første versjon av Nasjonal verktøykasse for deling av data. Verktøykassen skal være til hjelp for de som skal dele og bruke data, enten det er mellom offentlige virksomheter, fra offentlig til privat eller frivillig sektor.

03. feb 2021
Illustrasjon der en person mottar en stor kule fra en gigantisk hånd

Verktøykassen er ett av tiltakene i prosjektet Deling av data og skal være et viktig virkemiddel for å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi fremover.

- Vi er glade for å ha publisert første versjon av den nasjonale verktøykassen for deling av data! Nå starter vi arbeidet med å gjøre den enda bedre og mer brukertilpasset, sier seniorrådgiver Helle Stedøy i Digdir.

- Vi vil både jobbe med å forbedre innholdet og funksjonaliteten, og ikke minst jobbe for å få inn flere verktøy for å dele data med andre sektorer. Gode eksempler er også et viktig for at leseren skal oppleve innholdet som relevant og nyttig.

Skjermbilde fra verktøykassen for deling av data
Verktøykassen veileder deg enten du skal dele data med andre eller bruke data fra andre. Illustrasjonen over viser hvordan du veiledes gjennom prosessen og hvilke steg du må gjennom for å få tak i data.

Samarbeid på tvers

Ideen til verktøykassen oppsto i 2019 og ble nevnt som et viktig tiltak i regjeringens digitaliseringsstrategi. Arbeidet startet i 2020, og i første omgang har Digdir jobbet sammen med flere virksomheter for å utarbeide en skisse til verktøykassen. Skissene ble ferdigstilt i juli 2020 og godkjent KMD.

Fra høsten 2020 har Digdir jobbet med å gjøre verktøykassen tilgjengelig på nett. Den første versjonen ble publisert 26. januar og er godt tatt imot.

- Godt utgangspunkt

- Den første versjonen er et godt utgangspunkt. Selv om den fortsatt har stort potensial til å bli bedre, vil det allerede nå være nyttig for mange. Vi vil gjerne bidra, men sørg for å utfordre oss med å bidra med innhold her, sier spesialrådgiver Tor Gaarder i Arkivverket.

Virksomhetsarkitekt Anne Lise Furmyr i Skatteetaten mener også det er en god og ryddig veileder. Hun har følgende anbefalinger om videre utvikling:

- For å gjøre det mer brukervennlig er det viktig at innholdet tilpasses ulike kontekster. Verktøyene beskrives veldig generelt, teksten her må spisses og skreddersys til hva og hvordan verktøyet kan benyttes i hvert konkrete steg i prosessen. Det må også tydeliggjøres hvilke og hvordan verktøyene bør brukes i de ulike samhandlingsmønstre, sier Furmyr.

Utviklingsplan

Planen fremover er å videreutvikle verktøykassen med utgangspunkt i brukerbehov. I 2021 vil prosjektgruppen velge ut en målgruppe og jobbe med innsikt i brukerbehov og utvikling i takt med funnene fra arbeidet.

Digdir ønsker et tett samarbeid med aktuelle brukere og brukergrupper, og det arbeides med funksjonalitet som vil gjøre løsningen mer spennende og mer intuitiv for brukerne. Det er også et mål å fylle på med mer innhold, mer detaljerte beskrivelser og flere eksempler.

Om verktøykassen for deling av data

  • Verktøykassen er en oversikt over avtaler, løsninger, standarder, arkitekturer, regelverksstøtte og retningslinjer for roller og ansvar som er aktuelle når man skal dele data.
  • Verktøykassen presenteres som en brukertilpasset prosessveileder for hovedmålgruppene datakonsument og datatilbyder.
  • Den sier hva du må gjøre i hvert steg i prosessen, og hvilke verktøy som er aktuelle å bruke.
  • Verktøykassen skal være til hjelp for de som skal dele og bruke data enten det er mellom offentlige virksomheter, fra offentlig til privat eller frivillig sektor. 
  • Regjeringens digitaliseringsstrategi, offentlige og private virksomheter etterspør oversikt over, og tilgang til verktøy for deling av data.

Kontakt

Helle Astrid Stedøy

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99 20 35 77