Deling av data

Å bruke og dele data er avgjørende for at vi skal lage gode tjenester for innbyggerne.