Hopp til hovedinnhold

Fagleg arena for informasjonsforvaltning og deling av data

Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
onsdag 25. januar kl. 09:00–11:00, 2023
Sted:
Digitalt

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei med interesse for problemstillingar knytt til arbeid med informasjonsforvaltning. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål og dele historiar og erfaringar. Møta er opne for alle.

I det neste møtet, onsdag 25. januar kl. 9.00 -11.00, har vi følgende agenda:

09:00 «Hvordan kan arkivansvaret og behandlingsansvaret plasseres når flere virksomheter bruker samme system»
Presentert av Anne Mette Dørum, KS

I utkastet til ny arkivlov er det foreslått en ny bestemmelse om «Ansvar for arkivpliktig informasjon i felles system». I personvernforordningen snakkes det om behandlingsansvar for personopplysninger. I dette innlegget vil vi se på hvilke roller partene kan ha, og hvilke muligheter for plassering av roller og ansvar som finnes når offentlige organ samarbeider om å løse oppgaver i et felles system. Vi vil også presentere noen tanker rundt ulike avtaler mellom partene.

Anbefalt litteratur: Dørums artikkel «Hvordan er håndteringen av dokumentasjon og arkiv i fellesløsninger for stat og kommune – og bør det endres?» i Arkivråd 2/2022

10.00 Ett steg nærmere helhetlig informasjonsforvaltning—resultater fra utprøving i sandkasse"
Presentert av Filip Hansen og Andre Neergaard fra Tolletaten, Marthe Rosenvinge fra Arkivverket og Stein Magne Os og Øystein Åsnes fra Digdir

Innlegget vil holdes i fellesskap av Tolletaten, Digitaliseringsdirektoratet og Arkivverket.
Det vil også bli rom for diskusjon.

For nærmere lesning, ta gjerne en kikk på erfaringsrapport fra regulatorisk sandkasse som ble publisert like før jul.

Et opptak av møtet blir gjort tilgjengelig for møtedeltakerne i ettertid.

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragsholderne: Faglig arena for informasjonsforvaltning og deling av data 25.01.2023 | Datalandsbyen (norge.no) eller kom med forslag til nye tema for kommende Faglig arena møter, så tar vi med oss innspillene videre.

Vel møtt!