Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 27. september kl. 09:00–11:00, 2023
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei med interesse for problemstillingar knytt til arbeid med informasjonsforvaltning. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål og dele historiar og erfaringar. Møta er opne for alle.

I dag har vi følgjande møteplan:

09:00 «Kva er Single Digital Gateway og korleis treff det forvaltninga?»

Presentert av Martin Normann Michelsen, seniorrådgjevar, Digdir

Les meir om teamet her.

10:00 «Nordisk datasamarbeid, Nordic Smart Government?»

Presentert av Håkon Olderbakk, Nasjonal teamleder for NSG

Les meir om temaet her.

Vi gjer merksame på at det blir gjort videopptak av møta. Deltakarane kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Skriv gjerne i Datalandsbyen om de har spørsmål til innleiarar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tek vi med oss innspela vidare: Fagleg arena for informasjonsforvaltning og datadeling 27.09.2023 | Datalandsbyen (norge.no)

Vel møtt!