Webinar: Introduksjon til nytt kontraktsvilkår om etiske krav i offentlige anskaffelser

Onsdag 02. september kl. 09:00–10:30, 2020
Webinar

I mars 2020 lanserte Digitaliseringsdirektoratet og Etisk Handel Nore et nytt kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende mennekserettigheter i leverandørkjeden.

Kontraktsvilkåret kan ved å trykke på denne lenken eller på engelsk ved å trykke på denne lenken.

Det reviderte kontraktsvilkåret bygger på FNS veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs metode for aktsomhetsvurdering.

På webinaret går vi igjennom innholdet i kontraktsvilkåret og viser eksempler på hvordan leverandører kan dokumentere etterlevelse, og følgelig hva oppdragsgivere bør be om.

Målgruppe

Offentlige oppdragsgivere og leverandører.

Pris

Webinaret er gratis.

Merknad

Fra 1. september 2020 blir avdeling for offentlige anskaffelser overført fra Digitaliseringsdirektoratet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.