Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Universell utforming
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Webdirektivet (WAD)
Tid:
fredag 21. oktober kl. 10:00–11:00, 2022
Sted:
Digitalt

Vi inviterer til webinar om tilgjengelighetserklæring. Har du en rolle i dette arbeidet, kan du delta på webinar 21. oktober.

Se opptak av webinar.

Innen 1. februar 2023 plikter alle offentlige virksomheter å ha en tilgjengelighetserklæring på plass på sine nettsteder. På webinaret vil tilsynet gi en introduksjon til det som er nytt med webdirektivet (WAD), inkludert tilgjengelighetserklæringen. I siste halvdel av webinaret, vil vi svare på spørsmål fra dere som deltar. Spørsmålene kan dere skrive inn i chaten. Opptak av webinaret vil bli tekstet og publisert i etterkant.

Målgruppen er alle som er involvert i arbeidet med å få på plass tilgjengelighetserklæring, eller på annen måte har ansvar for universell utforming.

Kontakt

Cathrine von Porat

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 98498406