Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Vestre Viken (VVHF): Fremtidens kontortjeneste for bedre pasientflyt

Vestre Viken bygger nytt sykehus i Drammen med innflytting i 2025. Prosjektet skal se på hvordan de skal utforme kontortjenesten og hvilken rolle den skal ha i det nye sykehuset. Målet er at pasientene skal oppleve en helhetlig kontortjeneste som tilrettelegger for bedre pasientflyt.

Virksomhet: Vestre Viken Drammen

Leverandør: PwC

Behovet som skal dekkes

Dagens klinikker er organiserte i flere avdelinger, som har hver sin seksjon for kontortjeneste. Dette fører til at pasientene møter en silobasert tjeneste som hovedsakelig ivaretar pasienter som hører til egen avdeling. Mange pasienter er avhengig av behandling og oppfølging fra flere avdelinger på sykehuset. Dette er ikke godt nok koordinert og kan påføre pasientene unødvendig belastning.

Om prosjektet

Prosjektet ønsker å oppnå en bedre koordinering av pasientens møte med sykehuset ved å fjerne siloer mellom avdelinger og på tvers av faggrupper. Målet er mer effektive arbeidsprosesser, felles arbeidsmetodikk og en oppgavefordeling som gjør at de har riktig kompetanse på rett sted, til riktig tid. Innflyttingen i nytt sykehus gir gode muligheter til å tenke nytt på hvordan hele kontortjenesten skal utformes og hvilken rolle den skal ha.

Se Vestre Viken sine nettsider for oppdatert informasjon om det nye sykehuset.