Hopp til hovedinnhold

Råd fra frontlinjen av offentlig innovasjon

21 prosjekter har til nå fått midler gjennom StimuLab, stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. Teamet som står bak ordningen oppsummerer sine beste råd og erfaringer i en ny rapport.

19. okt 2020
StimuLab

Rapporten er et kunnskapsgrunnlag som oppsummerer erfaringer og kunnskap fra ordningen i perioden 2016–2020, og er utarbeidet av Design og arkitektur Norge (DOGA) og Digitaliseringsdirektoratet, med bidrag fra alle de involverte prosjektene.

Den er skrevet til deg som er stats- og kommuneansatt – og interessert i å jobbe designdrevet for å skape nye og bedre brukerrettede tjenester. Rapporten er også til for deg som er leverandør i privat sektor og jobber – eller er interessert i å jobbe – designdrevet sammen med offentlig sektor.

Dette er hovedfunnene

Prosjektporteføljen rommer et mangfold av utfordringer. De spenner fra forbedring av offentlige tjenester, prosesser og organisering til mer systemiske og innovative endringer i måten det offentlige arbeider på. Rapporten beskriver seks hovedfunn basert på de viktigste erfaringene fra 21 prosjekter i perioden 2016–2020:

  1. Designtenkning kan løse store floker, men er ingen snarvei til gevinster. Jo mer komplekse prosjektene er, jo lengre tid tar det å høste fruktene av arbeidet.

  1. Forarbeidet har stor betydning for hvor vellykket prosjektet blir.

  1. StimuLab-tilnærmingen får virksomhetene til å samarbeide og skaper en felles forpliktelse om å realisere løsningene. Vi har også stor nytte av å utvidetradisjonell tjenesteutvikling til også systemisk design.

  1. For å sikre at innovasjonsprosessen fører til reelle endringer, må implementering av løsningene være tema fra start.

  1. Mange virksomheter, spesielt kommuner, har relativt like utfordringer. Behovet for å spre innovasjon mellom sektorer og virksomheter er stort, men spredning er krevende.

  1. StimuLab bidrar til å bygge kompetanse på tjenestedesign for å løse offentlige utfordringer hos både innkjøper og leverandør. Vi har nå et leverandørmarked i verdensklasse.

Mot slutten av rapporten får du i tillegg noen anbefalinger du kan ta med deg.

«StimuLab er Norges første innovasjonslab for å løse floker i offentlig sektor. Erfaringer etter fire år viser at god brukerorientering og designtilnærming bidrar til å løse komplekse, ofte fastlåste utfordringer i offentlig sektor. StimuLab-porteføljen har utviklet seg over tid. I løpet av denne perioden har vi tatt fatt på stadig mer komplekse floker som krever samarbeid på tvers av en rekke virksomheter. Bruk av leverandørmarkedet i komplekse problemstillinger gir gode resultater og bidrar til verdiskaping.»

Fire år med StimuLab

Formålet med StimuLab er å bidra til bedre tjenester for innbyggerne, og gjøre offentlig sektor bedre og mer effektivErfaringene fra StimuLab tilsier at designtenkning er en god måte å jobbe på for å få til dette. StimuLab fyller tre viktige roller:

  • En aktiv tilrettelegger og pådriver for innovativ tilnærming og tjenestedesign

  • Stimulerer til samarbeid mellom det offentlige og private

  • Tilbyr en metode for å jobbe med kompleksitet

Erfaringene våre fra fire år med StimuLab viser at vi også må ta i bruk systemisk design i mange prosjekter. Det er nødvendig for å nøste opp de vanskeligste flokene og mest komplekse utfordringene. Systemisk design betrakter forhold og sammenhenger ut over brukerperspektivet og er særlig nyttig når ulike aktører skal samarbeide om å løse felles utfordringer.

StimuLab – mer enn en tilskuddsordning

StimuLab er mye mer enn en ren tilskuddsordning. Teamet bak StimuLab består av representanter fra Digitaliseringsdirektoratet og DOGA. Til sammen har de nødvendig tverrfaglig kompetanse og innovasjonsferdigheter – og evner å utnytte det på tvers. De driver selv eksperimenterende og har utviklet StimuLab kontinuerlig siden 2016, i takt med behov og løpende evalueringer.

StimuLab-teamet: f.v. Eirin Konstad Nilsen, Tone Bergan, Ellen Strålberg, Benedicte Wildhagen, Torunn Tveit Gaasemyr
StimuLab-teamet: f.v. Eirin Konstad Nilsen, Tone Bergan, Ellen Strålberg, Benedicte Wildhagen, Torunn Tveit Gaasemyr
Foto: Sverre Christian Jarild

Kontakt

Birgitte Yttri

Fung. Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 95 20 08 92