Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Oslo kommune, bydel Nordre Aker: Den samskapende bydelen

Bydelen undersøkte hvordan de kan forbedre organisering av eget arbeid slik at de samskaper løsninger med innbyggere, samarbeidspartnere og internt. På denne måten skal bydelen komme nærmere det forskningsmiljøer kaller Kommune 3.0. Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan en slik endring kan forebygge/forhindre utenforskap. 

Virksomhet: Bydel Nordre Aker

Leverandør: Comte Bureau og Agenda Kaupang

Behovet som skal dekkes

Både ansatte og innbyggere kan oppleve at bydelens ulike tjenester ikke snakker godt nok sammen og at den ene ikke vet hva den andre gjør. En slik praksis er både dyr for bydelen og lite tilfredsstillende for innbygger og medarbeiderne. Målene for prosjektet har vært å utforske forutsetninger for samskaping og identifisere systemutfordringer som bidrar til utenforskap.

Om prosjektet

Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan en slik endring kan forebygge og forhindre utenforskap. Tematikken er nasjonal og veldig aktuell, og satt på den politiske dagsordenen gjennom blant annet den nasjonale inkluderingsdugnaden.

Prosjektet valgte ut familier med barn med sammensatte behov som målgruppe. Målgruppen ble valgt fordi den blant annet involverer mange av bydelens ulike tjenester og er en målgruppe som kan oppleve utenforskap. Gruppen inkluderer både barn som fødes med behov for sammensatte tjenester og barn som får slike behov på grunn av sykdom eller ulykker.

Tema for prosjektet var tid - familienes knappeste og mest verdsatte ressurs - både for barnet med ekstra behov, for søsken og for foreldre. Temaet "tid” ble valgt etter å ha intervjuet flere familier med barn med sammensatte behov.

Problemstillingen som prosjektet definerte var: «Hvordan kan vi frigjøre tid både for familier med barn med sammensatte behov og for bydelens ansatte?» Innenfor denne problemstillingen ble seks underproblemstillinger definert og utforsket av fem medarbeiderdrevne arbeidsgrupper.

Ved å snakke med innbyggere sikrer vi at vi tar tak i de faktiske behovene og at vi kan se innbyggernes ressurser bedre.

Resultater

Etter endt prosjekt ble det utviklet en modell for å arbeide systematisk med samskaping i bydelen, basert på forskning og lærdommer fra prosjektet.

Anbefalinger og tiltak for å bidra til økt samskaping i bydelen, inkludert løsninger utviklet og testet av medarbeidere i arbeidsgruppene.

Et kunnskapsgrunnlag som beskriver funn knyttet til samskaping og utenforskap, samt en arbeidsbok som kan støtte bydelen i å gjennomføre arbeidsgruppenes prosess på nytt med ny utfordring og nye medarbeidere.