Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Moss kommune: Hele mennesker, hele tjenester

Hvordan kan man designe verktøy og rutiner for å forstå støttebehov blant unge vokse med nedsatt funksjonsevne, og sikre mer treffsikre tjenester?

Ansvarlig virksomhet: (nye) Moss kommune (sammenslåing av dagens Moss og Rygge kommuner, fra 1.1.2020)

Leverandør: Designit

Behovet som skal dekkes

Moss kommune har på kort tid opplevd 80 % økning i antall unge voksne funksjonshemmede. På sikt vil kommunen trenge 40 nye ansatte dersom de skal fortsette å levere tjenesten som i dag. En gjennomgang av kommunens tjenester for funksjonshemmede, viste også at kommunen har behov for å jobbe med organiseringen av tjenestene til denne brukergruppen for å løfte den opplevde kvaliteten. Kommunen står med andre ord overfor en utfordring de er nødt til å løse på nye måter.

Problemstillingen handler både om hvordan tilby bedre tjenester til en voksende brukergruppe, samtidig som man reduserer kostnadene. Dette er en utfordring alle kommuner står overfor.

Om prosjektet

Målet for prosjektet var å legge til rette for helhetlige og koordinerte tjenester til unge voksne med nedsatt funksjonsevne og eventuelle tilleggslidelser, i ny kommune. Da avdekking av behov og godt samarbeid fra start ble identifisert som helt sentralt for at Nye Moss skal kunne levere gode tjenester til den enkelte, var utfordringer å se på hvordan man kan avdekke hvilke behov brukerne egentlig har og hvordan dette kan brukes som faglig metodisk tilnærming både hos dem som gir om tjenester og dem som leverer tjenestene.

Prosjektet jobber med ideer
Designit

Resultat

Prosjektet ble gjennomført i perioden mai 2019 – mars 2020. Resultatet er en ny prosess for hvordan kommunen mottar henvendelser fra innbyggere til vedtak.

Dette innebærer bl.a.:

  • Nytt søknadsskjema
  • Verktøy for dialog og behovskartlegging
  • Endringer i vedtaksprosess med ny type utprøvingsvedtak
  • Prosess for å evaluere og justere vedtak

Det ble utviklet et dialogverktøy kalt «Livsskissa» for den nye prosessen. Livskissa er et verktøy for å forstå brukerens styrker og utfordringer. Målet er å få en helhetlig forståelse av brukerens behov, fremme tverrfaglig samarbeid og kontinuerlig evaluere og justere tiltak slik at tjenestene treffer. Løsningene sikrer transparens og medvirkning, og legger til rette for en åpen og likeverdig dialog - samt sikrer at tjenestene som leveres til innbyggerne treffer reelle behov.