Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Stimulab
  • Innovasjon
  • Digital samhandling
Tid:
torsdag 07. mars kl. 09:00–10:45, 2024
Sted:
Digitalt / DOGA
Påmeldingsfrist:
onsdag 06. mars kl. 12:00, 2024

Stimulab-prosjekter gir offentlige virksomheter handlingsrom og trygge rammer til å arbeide på nye måte, sammen med ansatte i førstelinjen og fagmiljøer. På dette seminaret får du høre mer om hva det betyr i praksis.

For hva betyr det egentlig å sett brukerne i sentrum? Hva må til for å få aktører fra ulike sektorer til å samarbeide? Og hvordan involverer man ansatte, med sin kunnskap og erfaringer i innovasjonsarbeid?Du får høre erfaringer fra to komplekse Stimulab-prosjekter som har testet ut andre arbeidsmåter for å bryte mønstrene i hvordan de pleier å gjøre ting. Tverrfaglighet, samskaping, utforsking, eksperimentering og rask utprøving har stått sentralt. Vi skal dykke ned i det omfattende prosjektet «Innbyggerstemmen» i Politiet, og det tverretatlige samarbeidet om gjeldsforebygging som Brønnøysundregistrene, NAV og Skatteetaten står bak.

Seminaret er for deg som er interessert i brukerdrevet innovasjon, tverrgående samarbeid, innovasjonsledelse, designtilnærming eller tillitsreformen.

Gjennom Stimulab skal Digitaliseringsdirektoratet og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

Program

Kl. 08.30: Dørene åpner. Enkel servering og kaffe/te.

Kl. 09.00: Velkommen

Offentlig innovasjon med innbyggerne i sentrum

Stimulab-prosjektet «Innbyggerstemmen», Politiet
Anne-Catherine Gustafson, Politiinspektør og leder Team Innbyggerstemmen, Representant fra et politistrikt og lokalt initiativ

Vi får høre hvordan en stor offentlig organisasjon som Politiet klarer å snu seg rundt og jobbe med et utenfra-og-inn-perspektiv; hvordan de systematisk og helhetlig jobber med innbyggerinvolvering i utviklingsarbeidet sitt. Vi får også høre hvordan direktoratet har jobbet med politidistriktene i denne kultur- og endringsreisen, ved å gi frihet på prosess, men fasthet på mål.

Stimulab-prosjektet «Klopp», Brønnøysundregistrene, NAV og Skatt
Kari Ann Nygård, Seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene og prosjektleder, Klopp
Gjeldsforebygging er en viktig oppgave. Det å havne i gjeld kan få store negative konsekvenser – både for enkeltpersoner og familier. Med nok tid til å forstå hverandre og å snakke sammen om den samme «brukeren» på tvers av etater, har prosjektet «Klopp» lykkes med å finne måter å forebygge gjeld på.

Hvordan jobbe samskapende med innbyggerne i sentrum?

Anders Kjeseth Valdersnes, designer, direktør PWC – leverandør «Innbyggerstemmen» og Linn Cowie-Sailer, Senior Service Designer, Designit – leverandør «Klopp»

Leverandørene går konkret inn på hvordan de fasilterer og jobber med brukerorienterte innovasjonsprosesser sammen med oppdragsgiver. De vil dele av sine erfaringer og vil trekker frem do’s and dont’s du kan ta med deg i eget arbeid.

Kl. 10.45: Avslutning

Kontakt

Caroline Grubstad Hoff

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 19 24 51

Anne Kristine Hanevold

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 47386513