Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Helsedirektoratet: Digitale behandlingsplaner

Helsedirektoratet og Norsk helsenett skal utforske hvordan en digital behandlingsplan kan bidra til bedre kvalitet i behandlingen og bedre medvirkning fra pasientene.

Virksomheter: Helsedirektoratet og Norsk Helsenett

Leverandør: Halogen og Rambøll

Behovet som skal dekkes

Pasientoppfølgingen preges i dag av manglende samhandling mellom ulike behandlere. Det benyttes i liten grad behandlings- og egenbehandlingsplaner (DBEP), og tilnærmet ingen er digitale. Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner kan bidra til bedre samhandling på tvers av behandlingssteder og gjennom dette tilby et helhetlig pasientforløp, der også pasienten er en mer aktiv deltaker.

Om prosjektet

Prosjektet Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner er et omfattende prosjekt med flere faser som strekker seg over flere år. Stimulab-arbeidet har vært helt sentralt i Planfase del 2 i prosjektet, behovsanalyse og spesifisering. Prosjektet skal se på de teknologiske mulighetene og teste hvordan en slik behandlingsplan kan fungere, på tvers av helsetjenester. Formålet med prosjektet var å utrede, beskrive, utvikle og teste digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner.

Resultater

Prosjektet har utforsket mulighetsrommet basert på innsiktsarbeidet. Ulike konseptuelle retninger ble vurdert, til slutt ble det valgt hvilken konseptuell retning som ble anbefalt å gå videre med. Det ble gjennomført tre design sprinter og laget prototype av løsningen som ble testet av brukere. Prosjektet kom frem til et konsept med plan for utvikling og oppdatert informasjonsmodell.

Prosjektet hadde en Show&Tell 17. februar 2021. Halogen, Rambøll, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet holdt en detaljert presentasjon av konseptet og planene til prosjektet.

Veien videre

Arbeidet er videreført i prosjektet «Digital behandlings- og egenbehandlingsplan» som i 2021 fikk støtte fra Medfinansieringsordningen.